Мэдээ Жиргэх

ЗАГАС АЖИГЛАГЧДЫН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ДЭВТЭР ХЭВЛЭГДЭН ТАРААГДАЖ БАЙНА

2021/10/14

Таны     бидэнд     илгээх     ажиглалтын     дэвтэрийн мэдээлэл  тань  манай  орны  гол,  мөрөн,  нуурын  цэнгэг усны  индикатор  загасны  биологи,  экологи,  популяцийн төлөв     байдлыг     тодорхойлоход     суурь     материал болгохоос   гадна   ингэснээрээ   та   Монгол   орны   загас судлалын шинжлэх ухааны хөгжилд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулах болно.

Шуудангийн  хаяг:  Дэлхийн  байгаль  хамгаалах  сан  (WWF)- ийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн газар
Интер офис, IV давхар, VIII хороо, Амарын гудамж-4, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 14192, Монгол улс, Утас: 11 311 659, Цахим хаяг: info@wwf.mn

Газарзүй-Геоэкологийн  хүрээлэн,  Усны  нөөц,  ус  ашиглалтын салбар, Баруун сэлбэ-15, Улаанбаатар 15170, Монгол улс

 

Таньд дэвтэр байхгүйч дараах хүснэгтийг үнэн зөв бөглөн холбогдох хаяг уруу цахим эсвэл шуудангаар явуулж болно. Түүнчилэн www.ezagas.mn цахим хуудас уруу өөрийн холбоосоор орж барьсан ЗАГАСНЫ БИОМОНИТОРИНГ хэсэгт мэдээлэлээ оруулж болно.

ЗАГАС АЖИГЛАГЧДЫН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ДЭВТЭР ХЭВЛЭГДЭН ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ТАРААГДАЖ БАЙНА