Мэдээ Жиргэх

Биндэр, Дадал сумдын загас барих зөвшөөрөл дууссан

2021/10/14

Биндэр, Дадал сумдын загас агнуурын бүс нутагт олгогдсон агнуурын загас барих зөвшөөрөл дууссан тул та бусад сумдын агнуурын бүсд зөвшөөрөл авч загасчилж болно.

Хэнтий аймгийн БОАЖГ